Zahraniční vyhledávací databáze - odkazy

Belgie:

 • Herd-Book BBB
  Vyhledávání v databázi plemenné knihy umožňuje hledání dle třech základních kritérií – jména býka (taureau) či jeho čísla PK (cti ou bs) nebo všech býků dle inseminačních společností (cia). Po nalezení se zobrazí všechny detaily o hledaném zvířeti – foto, základní údaje (narození, majitel) kompletní původ, informaci o vyšetření na genetické defekty a kompletní plemenné hodnoty včetně opakovatelnosti.

 • Belgian Blue Group
  Vyhledávání inseminačních býků belgické skupiny Belgian Blue Group (databáze pracuje se i všemi staršími býky dnes již neexistujících firem Haliba a Linalux). Pro správné vyhledání vámi požadovaného býka, je nutno zadat nejméně čtyři počáteční písmena. Je možné zvolit vyhledávání všech býků (zaškrtnutím obou polí - available i unavailable), nebo pouze býků, jejichž inseminační dávky jsou k dispozici (available) nebo naopak nejsou (unavailable).

 • AWE
  Databáze Association Wallonne de l'Elevage umožňuje vyhledávat býky všech plemen u kterých je prováděna kontrola užitkovosti. Výsledkem vyhledávání je pak komplexní přehled o plemeníkovi a všech jeho plemenných hodnotách z obou kontrol (více viz 'Kontrola dědičnosti') včetně grafického znázornění.

 • VRV
  Po zadání jména (do kolonky "Roepnaam stier") či kódu býka ("Spermanummer stier")a kliknutím na tlačítko "Fiche" se zobrazí tabulka se všemi býky, kteří odpovídají Vašemu dotazu. Z tabulky potom vyberte požadovaného býka. U aktuálně využívaných býků se zobrazí kompletní informace o původu, lineární hodnocení a je-li býk prověřen kontrolou dědičnosti, tak i jeho plemenné hodnoty. Jestliže údaje o býkovi nejsou k dispozici, nebo je-li Vámi zadané jméno uvedeno nesprávně, zobrazí se chybové hlášení "aantal stieren = 0". V databázi jsou pouze býci, kteří pocházejí z Belgie nebo byli v Belgii využíváni.

Irsko:

 • Irish Belgian Blue Cattle Breed Society
  On-line databáze umožňuje vyhledávání zvířat zapsaných v irské plemenné knize. Stačí zadat identifikační číslo zvířete (tetování) a databáze vyhledá všechna samčí i samičí zvířata odpovídající vašemu dotazu a zobrazí detailní informace o nich (jméno, datum narození, pohlaví, hmotnost při narození, jméno otce a matky). Vyhledávání je možné také i po zadání neúplného čísla.

Velká Británie:

 • British Blue Cattle Society
  Velmi detailně zpracovaná databáze umožňuje vyhledávat zvířata samčího i samičího pohlaví podle nejrůznějších kritérií - jména, ušního čísla, čísla PK aj. Lze selektovat zda se jedná o býka, krávu, dárkyní embryí čivyhledávat potomstvo po určitém otci či matce. Samozřejmostí u této databáze je několik možností třídění výsledků. Při vyhledávání dle jména je však nezbytné zadávat celé jméno zvířete včetně prefixu - např. Tamhorn Sumo a ne pouze Sumo. Po zobrazení výsledků vyhledávání se po kliknutí na jméno zvířete zobrazí kompletní informace o hledaném jedinci včetně jeho aktuálních plemenných hodnot, třígeneračního původu či přehledu potomstva.

Kanada:

 • Canadian Belgian Blue Association
  Elektronická podoba plemenné knihy umožňuje vyhledávat informace o všech zvířatech zapsaných v kanadské PK podle jména (kolonka "Find Animal by Name"), registračního čísla ("Registration Number"), mikročipu ("Microchip ID") nebo podle tetování ("Tattoo"). Pro hledání stačí zadat alespoň tři začáteční písmena jména zvířete a poté se zobrazí výpis všech zvířat, jejichž jméno se s dotazem shoduje. Kliknutím na požadované zvíře se zobrazí detailní informace.

Informace obsažené na webu www.belgianblue.cz nesmí být zveřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami.
Obsah webu: © Kamil Malát Aplikační a některé databázové vstupy: © Český svaz chovatelů masného skotu. Design & app: © 1999, 2011 WA.cz