Katalogy inseminaèních spoleèností

Kliknutím na náhled katalogu zobrazíte vìtší fotku, kliknutím na rok si pak mùžete stáhnout daný katalog ve formátu pdf.

Belgian Blue Group (Association Wallonne de l'Elevage + Inovéo)

BBG_2023.jpg
2023-24
BBG_2022.jpg
2022-23
BBG_2021.jpg
2021-22
BBG_2020.jpg
2020-21
BBG_2019.jpg
2019-20
BBG_2018.jpg
2018-19
BBG_2017.jpg
2017-18
BBG_2016.jpg
2016-17
BBG_2015.jpg
2015-16
BBG_2014.jpg
2014-15
BBG_2013.jpg
2013-14
BBG_2012.jpg
2012-13
BBG_2011.jpg
2011-12
BBG_2010.jpg
2010
BBG_2009.jpg
2009
BBG_2008.jpg
2008
BBG_2007.jpg
2007
BBG_2006.jpg
2006
BBG_2005.jpg
2005
BBG_2004.jpg
2004

Génétique Avenir Belgimex

GAB_2024.jpg
2024
GAB_2023-special.jpg
2023 sp.
GAB_2023.jpg
2023
GAB_2022-special.jpg
2022 cr.
GAB_2022-special.jpg
2022 sp.
GAB_2022.jpg
2022
GAB_2021-special.jpg
2021 sp.
GAB_2021.jpg
2021
GAB_2020-special.jpg
2020 sp.
GAB_2017.jpg
2020
GAB_2017.jpg
2019
GAB_2017.jpg
2018
GAB_2017-special.jpg
2017 sp.
GAB_2016.jpg
2016
GAB_2015-special.jpg
2015 sp.
GAB_2015.jpg
2015
GAB_2014-special.jpg
2014 sp.
GAB_2014.jpg
2014
GAB_2013-special.jpg
2013 sp.
GAB_2012.jpg
2012-13
GAB_2011.jpg
2011-12
GAB_2010.jpg
2010
GAB_2009.jpg
2009
GAB_2008-special.jpg
2008 sp.
GAB_2008.jpg
2008
GAB_2008-sup.jpg
2008 sp.
GAB_2007.jpg
2007
GAB_2005.jpg
2005
GAB_2004.jpg
2004
GAB_2004_1.jpg
2004
GAB_2003.jpg
2003

Fabroca

Fabroca_2024.jpg
2024
Fabroca_2023.jpg
2023
Fabroca_2022.jpg
2022
Fabroca_2021.jpg
2021
Fabroca_2019.jpg
2019
Fabroca_2018.jpg
2018
Fabroca_2017.jpg
2017
Fabroca_2016.jpg
2016
Fabroca_2015.jpg
2015
Fabroca_2014.jpg
2014
Fabroca_2013.jpg
2013
Fabroca_2012.jpg
2012
Fabroca_2011.jpg
2011
Fabroca_2010.jpg
2010
Fabroca_2009.jpg
2009
Fabroca_2008.jpg
2008
Fabroca_2007.jpg
2007
Fabroca_2006.jpg
2006-07
Fabroca_2004.jpg
2004

Belgian Blue Cattle International (BBCI)

Firma BBCI od roku 2013 nevydává klasický katalog s celou nabídkou, ale pouze katalogové listy nových býkù, které lze pøidávat do kroužkového poøadaèe.

BBCI_2024.jpg
2024/25
BBCI_2023.jpg
2023/24
BBCI_2013.jpg
2013
BBCI_2012.jpg
2011-12
BBCI_2010.jpg
2010
BBCI_2009.jpg
2009
BBCI_2008.jpg
2008

Linalux

Linalux_2003.jpg
2003
Linalux_2002.jpg
2002
Linalux_2001.jpg
2001
Linalux_2000.jpg
2000
Linalux_1999.jpg
1999
Linalux_1998.jpg
1998
Linalux_1997.jpg
1997
Linalux_1996.jpg
1996
Linalux_1995.jpg
1995
Linalux_2002.jpg
1994
Linalux_1993jpg
1993
Linalux_1992.jpg
1992
Linalux_1991.jpg
1991
Linalux_1990.jpg
1990
Linalux_1989.jpg
1989
Linalux_1988.jpg
1988

Haliba

Haliba_2003.jpg
2003
Haliba_2002.jpg
2002
Haliba_2001.jpg
2001
Haliba_2000.jpg
2000
Haliba_1999.jpg
1999
Haliba_1998.jpg
1998
Haliba_1997-98.jpg
1997-98
Haliba_1997.jpg
1997
Haliba_1996.jpg
1996
Haliba_1995.jpg
1995
Haliba_1994.jpg
1994
Haliba_1993.jpg
1993
Haliba_1992.jpg
1992
Haliba_1991.jpg
1991
Haliba_1990.jpg
1990
Haliba_1989.jpg
1989
Haliba_1988.jpg
1988
Haliba_1987.jpg
1987

C.I.A. Hainaut

Hainaut_1983.jpg
1983
Hainaut_1979.jpg
1979
Hainaut_1977.jpg
1977
Hainaut_1967.jpg
1975 (?)

Norbreck Genetics

Norbreck_2017.jpg
2017-18
Norbreck_2013.jpg
2013-14
Norbreck_2011.jpg
2011-12
Norbreck_2010.jpg
2010
Norbreck_2009.jpg
2009
Norbreck_sale2013.jpg
Diamonds sale

Pozn.: Pro zcela korektní zobrazení této stránky a obrázkù doporuèujeme použít
prohlížeèe Mozilla Firefox èi Google Chrome.


Informace obsažené na webu www.belgianblue.cz nesmí být zveøejnìny bez souhlasu autorù. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami.
Obsah webu: © Kamil Malát Aplikaèní a nìkteré databázové vstupy: © Èeský svaz chovatelù masného skotu. Design & app: © 1999, 2011 WA.cz